• Article:
  Petrography and mineralogy of a soapstone body at the locality Smrčina near Sobotín (Hrubý Jeseník Mts.) (2019/1)
  Zimák, J., Juránková, Z., 2019: Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Smrčina u Sobotína (Hrubý Jeseník). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 49–72 (with English summary)
  Petrography and mineralogy of a soapstone body at the locality Smrčina near Sobotín (Hrubý Jeseník Mts.) The Sobotín Massif of presumably Devonian age emerges in the NE part of the Bohemian Massif. It consists mainly of amphibolite, amphibole gneisses, subordinate green schists, metahornbledites,…
  Article PDF
 • Article:
  Petrography and mineralogy of a soapstone body at the locality Bischofsgraben near Sobotín (Hrubý Jeseník Mts.) (2018/1)
  Zimák, J., Juránková, Z., 2018: Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Bischofsgraben u Sobotína (Hrubý Jeseník). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 3–16 (with English summary)
  Petrography and mineralogy of a soapstone body at the locality Bischofsgraben near Sobotín (Hrubý Jeseník Mts.) The Sobotín Massif is mainly composed of amphibolite and amphibole gneisses and less of greenschists, metahornbledites and sporadically serpentinites. Soapstone bodies are characteristic…
  Article PDF