• Article:
  Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: VI. – Skarnoid (2009/1–2)
  Fojt, B., Houzar, S., Novák, M., 2009: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. – skarnoid. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 129–140 (with English summary)
  Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: VI. – Skarnoid The pebble of leucocratic biotite migmatite (plagioclase >> K-feldspar) with a small nodule of skarnoid rock (garnet+amphibole+magnetite+quartz) was found…
  Article PDF
 • Article:
  Large almandine porphyroblasts from Senorady, western Moravia (2015/2)
  Buriánek, D., Houzar, S., Hrazdil, V., Koníčková, Š., Toman, J., 2015: Velké porfyroblasty almandinu ze Senorad, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 2, 17–28 (with English summary)
  Large almandine porphyroblasts from Senorady, western Moravia Large garnet crystals (porphyroblasts) occur in migmatized biotite paragneiss near Senorady (Moldanubian Zone, Western Moravia). In their chemical composition prevails almandine komponent (Alm68–72 Sps3–10
  Article PDF