Životní jubileum Jaroslava Šmerdy a jeho přínos pro poznání mineralogie, geologie, přírody a vlastivědy Znojemska

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 107 (2022), vydání 1, stránky 113-122
Biografie
Autoři:
Abstrakt:
Kontakt:
Citace
Houzar, S., 2022: Životní jubileum Jaroslava Šmerdy a jeho přínos pro poznání mineralogie, geologie, přírody a vlastivědy Znojemska. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 107, 1, 113–122
ISSN: 1211–8796