Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 83 (1998), vydání 1–2, stránky 177-179
Biografie
Autoři:
Abstrakt:
Kontakt:
Citace
Houzar, S., 1998: Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 177-179.
ISSN: 1211–8796