Zaniklý odkryv kvarterních sedimentů u Bukové na severním okraji Žulovské pahorkatiny

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 104 (2019), vydání 2, stránky 241-253
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Vanished outcrop of Quaternary deposits near Buková village on northern margin of Žulová Hilly Land

The article contains the description of the locality of the Elsterian glaciofluvial sediments (Buková sandpit), which no longer exists. Trough cross-stratified sand and overlying massive and stratified gravel were revealed in the sandpit. These sediments showed abrupt coarsening-up trend, which is reflecting the rapid change from low- to high-energy facies associations. Both facies associations are divided by erosional contact between these facies (erosional basis of the overlying gravel association). The facies trend and limitation of the sedimentary basin by the bedrock elevations are the basis of interpretation. Sandy sediments probably filled preglacially originated depressions on ice base; gravelly sediments were accumulated on terminoglacial outwash plain restricted by the slopes of preglacial relief and by the front of glacier. In addition, the features associated with permafrost and loess-like sediments were revealed in the sandpit.

Kontakt:

Martin Hanáček*, Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník, Czech Republic; *corresponding author: geolog@muzeumjesenik.cz
Jakub Holuša, Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic

Citace
Hanáček, M., Holuša, J., 2019: Zaniklý odkryv kvarterních sedimentů u Bukové na severním okraji Žulovské pahorkatiny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 2, 241–253 (with English summary)
ISSN: 1211–8796