Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravskérn krasu

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 87 (2002), vydání 1–2, stránky 289-291
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Rescue excavation in the Šošůvka Caves near Sloup in the Moravian Karst

A comprehensive excavation of the Pleistocene sediments, including petrological and geochemical studies, dating, palynological and osteological materials, was carried out on the occasion of extensive technical adaptations of the Šošůvka branch of the Sloup-Šošůvka Caves.

Kontakt:

Karel Valoch, Anthropos Institute, Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic, e-mail: kvaloch@mzm.cz

Citace
Valoch, K., 2002: Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravskérn krasu. – Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 289-291 (with English summary)
ISSN: 1211–8796