Z historie studia a využívání nerostného bohatství Jesenicka

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 92 (2007), vydání 1–2, stránky 169-170
Recenze
Autoři:
Abstrakt:
Kontakt:
Citace
Hauk, J. 2007: Z historie studia a využívání nerostného bohatství Jesenicka. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 92, 1-2, 169-170
ISSN: 1211–8796