Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 83 (1998), vydání 1–2, stránky 109-116
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Tertiarv valleys in the area around the villages of Šebrov and Svatá Kateřina

Detai1ed geological mapping explains the position of the multi-coloured silty-clay sands and gravels as infill of palaeovalleys, probably from the pre-Ottnangian Age.

Kontakt:

Jan Vít, Czech geo1ogical survey, Leitnerova 22,658 69, Czech Republic

Citace
Vít, J., 1997: Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 109-113 (with English summary)
ISSN: 1211–8796