• Článek:
  Chemická variabilita vesuvianu ve skarnech z Vápenné (Moravosilezikum) (2020/1)
  Malý, J., 2020: Chemická variabilita vesuvianu ve skarnech z Vápenné (Moravosilezikum). – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 105, 1, 73–96 (with English summary)
  Vesuvianite chemical variability in skarns from Vápenná (Moravosilesian Zone) Vesuvianite is a characteristic and widespread mineral of skarnized marbles, skarnoids and skarns in the area of the Vycpálek quarry near Vápenná, Czech Republic. Mineralogical research including study of its…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Cordierit – sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu (2004/1–2)
  Žáček, V., 2004: Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 89, 1-2, 67-79 (with English summary)
  Cordierite - sekaninaite from the contact aureole of the Žulová granite pluton, eastern Variscan front, Czech Republic Migmatites related to the periplutonie HT/LP-MP metamorphism ofthe Žulová pluton (eastern Variscan front) carry the assemblage: quartz + plagioclase + K-feldspar + biotite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie ocellárních křemenných monzodioritů žulovského plutonu (2018/1)
  Zimák, J., 2018: Mineralogie ocellárních křemenných monzodioritů žulovského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 43–58 (with English summary)
  Mineralogy of ocellar quartz monzodiorites of the Žulová Pluton Two main rock types can be distinguished in the Variscan Žulová Pluton at the NE margin of the Bohemian Massif: 1) biotite granites (dominate), and 2) biotite or amphibole-biotite granodiorites. Small dioritoide and gabbroide…
  Článek v PDF