• Článek:
  Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava (1995/1–2)
  Houzar, S., 1996: Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 80, 1-2 (1995), 47-55 (with English summary)
  A new lepidolite pegmatite from Sedlatice near Želetava, western Moravia A new lepidolite pegmatite was found N of Sedlatice in western Moravia. The pegmatite of unknown shape and size is emplaced in sillimanite - biotite paragneiss with amphibolite. Based on mineral paragenesis, it corresponds…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě (1996/1–2)
  Sejkora, J., Mazuch, J., Abert, F., Šrein, V., Novotná, M., 1997: Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 81, 1-2 (1996), 3-24 (with English summary)
  Supergene mineralization of the uranium deposit Slavkovice, western Moravia The supergene uranyl mineral assemblage from the mine dump of abandoned uranium deposit Slavkovice, western Moravia, Czech Republic is described in this paper. Billietite, wölsendorfite, metaautunite and uranophane…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Dolomitické mramory na styku moldanubika a moravika v oblasti mezi Jasenicí a Oslavany (1991/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., 1991: Dolomite marbles at contact of the Moldanubicum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 76, 1-2, 83-94 (with Czech summary)
  Dolomite marbles at contact of the Moldanubicum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany Dolomite marbles at the contact of the Moldanubicum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany were studied. The observed mineral assemblages, metamorphic zonality, chemical…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Korundový pegmatit z Pokojovic u Třebíče, Česká republika (1993/1–2)
  Trnka, M., Houzar, S., 1993: Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic. - Acta Mus. Moraviae., Sci. Nat., 78, 1-2, 3-12 (with Czech summary)
  Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic The Pokojovice corundum-bearing pegmatite is found in the varied group of Moravian Moldanubicum. It forms a discordant dike, up to 2 m thick, penetrating amphibolite with thin layers of calcite marble, and skarn-like…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě (1997/1–2)
  Houzar, S., Šrein, V., 1997: Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 73–78 (with English summary)
  Almandine quartzite from Chotěbudice near Jemnice, western Moravia Almandine-rich quartzite with accessory gahnite was found SW of Chotěbudice near Jemnice in Western Moravia. A description of the mineral assemblage as well as a brief comparison with other quartzites in Western Moravia…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vysoce hlinité amfibolity Českomoravské vrchoviny (1997/1–2)
  Němec, D., 1997: High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 82, 1-2, 63-72 (with Czech summary)
  High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights In the Bohemian-Moravian Heights high-Al amphibolites having 21-22 wt % Alp, were observed in four amphibolite complexes (at Kozlov, Račice and Rožná in the Strážek subdivision of the Moldanubian Complex, and at Kasany in the southernmost…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chromová slída – křemen – dolomitová hornina (listvenit) z Vícenic u Náměště nad Oslavou (gföhlská jednotka, moldanubikum) (2019/1)
  Hreus, S., 2019: Chromová slída – křemen – dolomitová hornina (listvenit) z Vícenic u Náměště nad Oslavou (gföhlská jednotka, moldanubikum). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 87–95 (with English summary)
  Chromian mica – quartz – dolomite rock (listvenite) at Vícenice near Náměšť nad Oslavou (Gföhl Unit, Moldanubian Zone) Chromian mica – quartz – dolomite rock (listvenite) was found at margin of amphibolite body in Vícenice near Náměšť nad Oslavou (Gföhl Unit, Moldanubian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika (2012/1)
  Zahradníček, L., Novák, M., 2012: Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 25–37 (with English summary)
  Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites in the Western Moravia, Czech Republic Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites of the Moldanubian Zone, western Moravia were examined using electron microprobe and the contents of Li2O were calculated (method of…
  Článek v PDF