• Článek:
  Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě (1997/1–2)
  Houzar, S., Šrein, V., 1997: Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 73–78 (with English summary)
  Almandine quartzite from Chotěbudice near Jemnice, western Moravia Almandine-rich quartzite with accessory gahnite was found SW of Chotěbudice near Jemnice in Western Moravia. A description of the mineral assemblage as well as a brief comparison with other quartzites in Western Moravia…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vysoce hlinité amfibolity Českomoravské vrchoviny (1997/1–2)
  Němec, D., 1997: High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 82, 1-2, 63-72 (with Czech summary)
  High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights In the Bohemian-Moravian Heights high-Al amphibolites having 21-22 wt % Alp, were observed in four amphibolite complexes (at Kozlov, Račice and Rožná in the Strážek subdivision of the Moldanubian Complex, and at Kasany in the southernmost…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chromová slída – křemen – dolomitová hornina (listvenit) z Vícenic u Náměště nad Oslavou (gföhlská jednotka, moldanubikum) (2019/1)
  Hreus, S., 2019: Chromová slída – křemen – dolomitová hornina (listvenit) z Vícenic u Náměště nad Oslavou (gföhlská jednotka, moldanubikum). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 87–95 (with English summary)
  Chromian mica – quartz – dolomite rock (listvenite) at Vícenice near Náměšť nad Oslavou (Gföhl Unit, Moldanubian Zone) Chromian mica – quartz – dolomite rock (listvenite) was found at margin of amphibolite body in Vícenice near Náměšť nad Oslavou (Gföhl Unit, Moldanubian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika (2012/1)
  Zahradníček, L., Novák, M., 2012: Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 25–37 (with English summary)
  Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites in the Western Moravia, Czech Republic Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites of the Moldanubian Zone, western Moravia were examined using electron microprobe and the contents of Li2O were calculated (method of…
  Článek v PDF