• Článek:
    Projevy mobilizace prvků vzácných zemin v podbeskydských těšínitech (2013/2)
    Matýsek, D., 2013: Projevy mobilizace prvků vzácných zemin v podbeskydských těšínitech. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 98, 2, 101–113 (with English summary)
    Evidence of rare earth elements (REE) mobilization in teschenites of the Beskydy Mts. region Rocks of teschenite association form sills and submarine volcanic bodies in sediments of the Silesian Unit of the Moravo-Silesian Beskydy Mts. They represent foidic alkalic basaltoidic rocks. These…
    Článek v PDF