• Článek:
  Radioaktivita a chemismus granitoidů ve východní části lugika (Česká republika) (2023/2)
  Zimák, J., 2023: Radioaktivita a chemismus granitoidů ve východní části lugika (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 243–268 (with English summary).
  Radioactivity and chemistry of granitoids in the eastern part of the Lugicum (Czech Republic) Two petrographically different types of granitoid bodies cropout in the eastern part of the Lugicum in the territory of the Czech Republic. The first type is represented by small granite or granodiorite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Radioaktivita sedimentů ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve a možná environmentální rizika (2022/2)
  Zimák, J., 2022: Radioaktivita sedimentů ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve a možná environmentální rizika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 203–214 (with English summary).
  Radioactivity of sedimentary rocks of the Ostrava Formation in the Czech part of the Upper Silesian Basin and possible environmental risks The paper provides detailed information about natural radioactivity of sedimentary rocks of the Ostrava Formation in the Czech part of the Upper Silesian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přirozená radioaktivita metamorfitů a magmatitů na mapovém listu 14–22 Jeseník (2018/2)
  Zimák, J., 2017: Přirozená radioaktivita metamorfitů a magmatitů na mapovém listu 14–22 Jeseník. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 103, 2, 63–79 (with English summary).
  Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks in the map sheet 14–22 Jeseník The paper provides detailed information about natural radioactivity of crystalline rocks in the map sheet 14–22 Jeseník in the northeastern part of the Bohemian Massif. Magmatic and metamorphic rocks…
  Článek v PDF