• Článek:
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě (1996/1–2)
    Sejkora, J., Mazuch, J., Abert, F., Šrein, V., Novotná, M., 1997: Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 81, 1-2 (1996), 3-24 (with English summary)
    Supergene mineralization of the uranium deposit Slavkovice, western Moravia The supergene uranyl mineral assemblage from the mine dump of abandoned uranium deposit Slavkovice, western Moravia, Czech Republic is described in this paper. Billietite, wölsendorfite, metaautunite and uranophane…
    Článek v PDF