• Článek:
    Ojedinělá minerální asociace s chondroditem v mramoru na Bílé hoře u Čechočovic (západní Morava) (2019/1)
    Houzar, S., Gadas, P., 2019: Ojedinělá minerální asociace s chondroditem v mramoru na Bílé hoře u Čechočovic (západní Morava). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 73–85 (with English summary)
    Unique chondrodite-bearing mineral assemblage in marble at Bílá Hill near Čechočovice (western Moravia) In the large body of pure calcite marble in the biotite paragneiss of Moldanubicum very rare chondrodite was found. It occurs in narrow limited layer of marble low in dolomite and silicate…
    Článek v PDF