• Článek:
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava (1999/1–2)
    Cempírek, J., Novák, M., Vávra, V., 1999: Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 45–48 (with English summary)
    Hurlbutite from beryl-columbite pegmatite at Kostelní Vydří near Telč, western Moravia New occurrence of hurlbutite from beryl-columbite pegmatite at Kostelní Vydří near Telč, central Moldanubian pluton is described. Mineral assemblage, optical properties, unit-cell dimensions and…
    Článek v PDF