• Článek:
  Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky (2021/1)
  Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 1, 3–33 (with English summary)
  Mineralogy of the elbaite-subtype pegmatite from Dolní Rožínka The elbaite-subtype granitic pegmatite from Dolní Rožínka, Czech Republic, is a highly fractionatedpegmatite with complex mineralogy and distinct evolution of mineral composition. The pegmatite dike is zoned and from the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Beryl-columbitový pegmatit Věžná I (2020/1)
  Toman, J., Novák, M., 2020: Beryl-columbitový pegmatit Věžná I. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 3–42 (with English summary)
  Beryl-columbite pegmatite Věžná I The beryl-columbite subtype Věžná I pegmatite has been subject of numerous scientific studies particularly from Petr Černý. It penetrates serpentinite and has a very complicated mineralogical evolution including several stages of crystallization.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vývoj chemického složení turmalínu z peraluminické ortoruly z lokality Olešenka v severovýchodní části moldanubika (2019/2)
  Buriánek, D., Houzar, S., Buřivalová, L., 2019: Vývoj chemického složení turmalínu z peraluminické ortoruly z lokality Olešenka v severovýchodní části moldanubika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 2, 169–178 (with English summary)
  Evolution of chemical composition of tourmaline from the peraluminous orthogneisses from Olešenka, NE Moldanubian unit Medium-grained porphyroclastic, garnet-biotite to biotite-muscovite orthogneiss with tourmaline from Olešenka consist of quartz, K-feldspar (P up to 0.02 apfu
  Článek v PDF
 • Článek:
  Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum (2004/1–2)
  Cempírek, J., Novák, M., 2004: Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 45–54 (with English summary)
  Dumortierite and tourmaline from abyssal pegmatites at Vémyslice near Moravský Krumlov, Gföhl unit, Moldanubicum Abyssal pegmatites with dumortierite and tourmaline cut biotite-sillimanite gneiss at Vémyslice near Moravský Krumlov, Gföhl Unit. Pegmatites are highly peraluminous, characterized…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika (2008/1–2)
  Buriánek, D., Čopjaková, R., 2008: Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 61–79 (with English summary)
  Tourmaline from the mica schist of the Svratka Crystalline Complex Tourmaline is a typical accessory mineral for most of micaschists in the Svratka Crystalline Complex. Based on petrographic and chemical data, two main generations of tourmaline have been distinguished. The first generation…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika – příklad vývoje peraluminické granitické taveniny (2011/2)
  Buriánek, D., 2011: Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika – příklad vývoje peraluminické granitické taveniny. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 2, 69–82 (with English summary)
  Peraluminous granites in the south part Stražek Moldanubicum – example of the evolution peraluminous granitic melt Peraluminous muscovite-biotite granites sometimes with tourmaline form small bodies arranged along the Ořechov fault in the south part the Strážek Moldanubicum. According…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerály dutin jednoduchých pegmatitů a je doprovázejících muskovitových žil strážeckého moldanubika, Česká republika (2014/2)
  Gadas, P., Hrazdil, V., Novák, M., Houzar, S., 2014: Minerály dutin jednoduchých pegmatitů a je doprovázejících muskovitových žil strážeckého moldanubika, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 2, 49–71 (with English summary)
  Pocket minerals from simple pegmatites and associated muscovite veins of Strážek Moldanubicum (Bohemian Massif, Czech Republic) Simple anatectic pegmatites with common pockets lined with crystals of smoky quartz, K-feldspar, albite, muscovite, zoned black tourmaline (schorl, oxy-schorl,…
  Článek v PDF