• Článek:
    Mineralogie ocellárních křemenných monzodioritů žulovského plutonu (2018/1)
    Zimák, J., 2018: Mineralogie ocellárních křemenných monzodioritů žulovského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 43–58 (with English summary)
    Mineralogy of ocellar quartz monzodiorites of the Žulová Pluton Two main rock types can be distinguished in the Variscan Žulová Pluton at the NE margin of the Bohemian Massif: 1) biotite granites (dominate), and 2) biotite or amphibole-biotite granodiorites. Small dioritoide and gabbroide…
    Článek v PDF