• Článek:
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín (1992/1–2)
    Matýsek, D., 1993: Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 77, 1-2 (1992), 29-39 (with English summary)
    Contact metamorphism combined with intrusion of teschenite association in Krmelín locality, northern Moravia, Czechoslovakia A contact zone of pyroxene-amphibole to amphibole-pyroxene teschenite is discussed in the paper. Contact and hydrotermally altered sediments are formed by the extremely…
    Článek v PDF