• Článek:
  Sekundární mineralizace na haldě dolu Kukla v Oslavanech (2006/1–2)
  Dokoupilová, P., Losos, Z., Vávra, V., 2006: Sekundární mineralizace na haldě dolu Kukla v Oslavanech. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 97–104 (with English summary)
  Secondary mineralization on the mine waste of the Kukla coal mine in Oslavany Secondary minerals on the waste tip of the Kukla coal mine in Oslavany are described. In the 2005, sulphur, gypsum and hexahydrite were collected and verified. New phases for the locality are secondary anhydrite,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika (2010/1)
  Dokoupilová, P., Houzar, S., Sejkora, J., 2010: Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 121–140 (with English summary)
  The mineral assemblages at the abandoned burning spoil-heaps in the Rosice-Oslavany Coalfield, Czech Republic Mineral assemblages formed recently at the abandoned burning spoil-heaps of the Kukla coal mine in Oslavany and Ferdinand coal mine in Zastávka. They originated in three stages.…
  Článek v PDF