• Článek:
  Hydrotermální žilné mineralizace v Moravskérn krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek (2002/1–2)
  Slobodník, M., 2002: Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 113-136 (with English summary)
  Hydrothermal vein-type mineralisation of the Moravian karst area, Moravia, CR: insight from type of fluids and P-T conditions point of view The study represents a first attempt to understand a migration of paleofluid systems in Devonian and Carboniferous rocks of the studied area. One of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (brněnský masiv) (2005/1–2)
  Dolníček, Z., 2005: Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (brněnský masiv). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 90, 1-2, 109-120 (with English summary)
  Mineralogy and formation conditions of the hydrothermal calcite-barite-chlorite mineralization from Adamov (Brno massif) Calcite-barite-chlorite mineralization from Adamov hosted by Neoproterozoic granodiorites of the Brno massif has been studied using EDX microanalyses, fluid inclusion microthermometry…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (2003/1–2)
  Dolníček, Z., Malý, K., 2003: Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 149–166 (with English summary)
  Mineralogy and genesis of the epithermal veins from the quarry in Dolní Loučky near Tišnov Epithermal veins in the quarry Dolní Loučky near Tišnov (about 20 km NW from Brno) hosted by Proterozoic metagranitoids were studied using various mineralogical techniques, including fluid inclusion…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná (2004/1–2)
  Doležalová, H., Losos, Z., 2004: Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 91–102 (with English summary)
  Sphalerite of different genetic types of sulphide ore mineralization in the uranium deposit Rožná Sphalerites from an uranium mine near Rožná in the Czech Republic are identified and studied with respect to their origin. Three genetic types were recognized: stratidependent disseminated…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty) (2008/1–2)
  Polách, M., Dolníček, Z., Malý, K., 2008: Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 127–135 (with English summary)
  Hydrothermal mineralization at the locality Pindula near Frenštát pod Radhoštěm (Silesian Unit, Outer West Carpathians) Studied locality Pindula is situated in the Beskydy Mts. which are formed by the Silesian Unit. Dark clayey siderite (i.e., pelosiderite) concretions present in Lower…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm) (2008/1–2)
  Dolníček, Z., Kropáč, K., Lehotský, T., Škoda, R., Jačková, I., 2008: Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 91–112 (with English summary)
  New petrological, mineralogical and palaeontological research in the quarry Podhůra (Maleník Block, Moravo-Silesian Culm) The quarry Podhůra is situated near the contact of the Bohemian massif and Western Carpathians. There are exposed Lower Carboniferous sedimentary rocks belonging to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika (2008/1–2)
  Fojt, B., Dobeš, P., Malý, K., Škoda, R., 2008: Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 3–18 (with English summary)
  Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice crystalline complex (Czech Republic) Minerals found in dolomite veins cutting serpentine rocks around Letovice and its surroundings composed remarkably heterogeneous set which is different from any other locality…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Paragenetická charakteristika ložisek Zn–Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (2007/1–2)
  Fojt, B., Dolníček, Z., Hoffman, V., Škoda, R., Trdlička, Z., Zeman, J., 2007: Paragenetická charakteristika ložisek Zn–Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 3–57 (with English summary)
  Paragenesis of the Zn–Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město village near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic) The ~7 km long mineralized zone of the Horní Město ore district is situated in southern section of the Vrbno Group. This Devonian volcano-sedimentary…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy) (2009/1–2)
  Dolníček, Z., Polách, M., 2009: Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 97–110 (with English summary)
  Hydrothermal mineralization in sandstones of Variegated Godula Member at the locality Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy Mts.) Tiny hydrothermal veinlets hosted by Upper Cretaceous siliciclastic flysch sediments of the Variegated Godula Member (Godula Development, Silesian Unit, Outer…
  Článek v PDF