• Článek:
  Petrografie a mineralogie skarnu od Malešova (kutnohorské krystalinikum, Česká republika) (2023/1)
  Bubal, J., Dolejš, D., 2023: Petrografie a mineralogie skarnu od Malešova (kutnohorské krystalinikum, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 79–93 (with English summary)
  Petrography and mineralogy of the skarn body near Malešov (Kutná Hora Crystalline Complex, Czech Republic) The skarn body near Malešov belongs to calcium-iron skarns with a typical Ca-Fe-Al mineral association. The Malešov skarn body is located in the structurally highest part of the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum (2006/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., Doležalová, H., Hrazdil, V., Pfeiferová, A., 2006: Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 3–77 (with English summary)
  Mineralogy, petrography and geology of the Nedvědice marbles, Svratka Crystalline Complex; a review Nedvědice marbles occur in a narrow belt situated along the eastern and northeastern margin of the Svratka Crystalline Complex (Moldanubian Zone). Elongated bodies of calcite marbles up to…
  Článek v PDF