• Článek:
  Ilmenitit z krupníkového tělesa na Smrčině u Sobotína (2022/2)
  Zimák, J., Hysek, L., 2022: Ilmenitit z krupníkového tělesa na Smrčině u Sobotína. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 155–164 (with English summary)
  Ilmenitite from a soapstone body on the Smrčina Hill near Sobotín One fragment of ilmenitite was found in heap material coming from a soapstone quarry on the Smrčina Hill near Sobotín in the Jeseníky Mts. The ilmenitite is composed predominatingly of ilmenite (approximately 70 to 80…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova (1992/1–2)
  Fojt, B., Hladíková J., Losos, Z., Šrein, V., 1993: Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 77, 1-2 (1992), 3-27 (with English summary)
  A paragenetic study of Ag-mineralization from Horní Město ore deposit (Northern Moravia) Native silver, proustite, pyrargyrite, stephanite and kongsbergite accompanied by Ag-tennantite, jordanite, galena and light sphalerite occurs in veinlets penetrating the stratiform Fe-Zn-Pb ore body.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kamenná hora u Ferdinandova – primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky) (2002/1–2)
  Fojt, B., Mixa, P., 2002: Kamenná hora u Ferdinandova – primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 61–73 (with English summary)
  Kamenná hora Mt. near Ferdinandov - the primary gold occurrence at the contact of Desná Unit and Vrbno Group - Silesicum (Czech Republic) Metamorphogenic Au-sulphidic mineralization ranges in quartz veins and secretions was find out at the locality Kamenná hora Mt. NE of Horní Město…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum (2000/1–2)
  Hanžl, P., Buriánková, K., Mixa, P., 2000: Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 125–134 (with English summary)
  Mylonitisation and chemical composition of metagranites, the borehole Do-7, Oskava block, Silesicum Mylonitisation and changes in chemical composition of metagranites were studied in the bore hole D0-7 situated in the Oskava block (southern Silesicum). Relatively undeformed domains are prevailing,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika) (2000/1–2)
  Mücke, A., Losos, Z., 2000: Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 47–80 (with English summary)
  Polymetamorphic overprinted and silicified banded magnetite ores from the Desná gneisses (Silesicum, Czech Republic) Magnetite ores of the Desná Group in Silesicum represent metamorphosed and silicified banded iron ores, primarily of magmatic origin, similar to the "Itakpe" ore type in…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova (2007/1–2)
  Kocourková, E., Losos, Z., Vávra, V., 2007: Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 93–102 (with English summary)
  Pyromorphite from Pb–Zn ore deposit at Nová Ves near Rýmařov (Jeseníky Mts., Czech Republic) Pyromorphite samples from weathering zone of the vein deposit Nová Ves at Rýmařov are identified and studied with respect to their origin. Pyromorphite was found in assemblage with limonite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie, mineralogie, geochemie a genetické aspekty ložiska typu Lahn-Dill Malý Děd (= Leiterberg) v devonské vrbenské skupině (silesikum), Česká republika (2010/2)
  Mücke, A., Fojt, B., Dolníček, Z., 2010: Petrografie, mineralogie, geochemie a genetické aspekty ložiska typu Lahn-Dill Malý Děd (= Leiterberg) v devonské vrbenské skupině (silesikum), Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 2, 95–129 (with English summary)
  Petrography, mineralogy, geochemistry and genetic aspects of the Lahn-Dill type deposit of Malý Děd (= Leiterberg) in the Devonian Vrbno Group (Silesicum), Czech Republic The Lahn-Dill type deposit of Malý Děd located in the Silesian domain is a part of the Devonian metasedimentary and…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 14-41 Šumperk (2014/2)
  Zimák, J., 2014: Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 14-41 Šumperk. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 99, 2, 85–94 (with English summary).
  Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 14-41 Šumperk The aim of the paper is to inform about natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 14-41 Šumperk. The…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přirozená radioaktivita metamorfitů a magmatitů na mapovém listu 14-24 Bělá pod Pradědem (2015/2)
  Zimák, J., 2015: Přirozená radioaktivita metamorfitů a magmatitů na mapovém listu 14-24 Bělá pod Pradědem. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 100, 2, 69–79 (with English summary)
  Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks on the map sheet 14-24 Bělá pod Pradědem The paper provides detailed information about natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks on the map sheet 14-24 Bělá pod Pradědem in the northeastern part of the Bohemian Massif.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přirozená radioaktivita metamorfitů a magmatitů na mapovém listu 14–22 Jeseník (2018/2)
  Zimák, J., 2017: Přirozená radioaktivita metamorfitů a magmatitů na mapovém listu 14–22 Jeseník. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 103, 2, 63–79 (with English summary).
  Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks in the map sheet 14–22 Jeseník The paper provides detailed information about natural radioactivity of crystalline rocks in the map sheet 14–22 Jeseník in the northeastern part of the Bohemian Massif. Magmatic and metamorphic rocks…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Bischofsgraben u Sobotína (Hrubý Jeseník) (2018/1)
  Zimák, J., Juránková, Z., 2018: Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Bischofsgraben u Sobotína (Hrubý Jeseník). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 3–16 (with English summary)
  Petrography and mineralogy of a soapstone body at the locality Bischofsgraben near Sobotín (Hrubý Jeseník Mts.) The Sobotín Massif is mainly composed of amphibolite and amphibole gneisses and less of greenschists, metahornbledites and sporadically serpentinites. Soapstone bodies are characteristic…
  Článek v PDF