• Článek:
    Regionální typizace skarnů Fe Českomoravské vrchoviny (1991/1–2)
    Němec, D., 1991: Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 76, 1-2, 51-82 (with Czech summary)
    Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina) The skarns of the Bohemian-Moravian Heights can be classified as iron skarns. They are pre-Variscan in age and have been regionally metamorphosed in a migmatization zone under abyssal conditions.…
    Článek v PDF