• Článek:
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika) (2002/1–2)
    Malý, K., Dobeš, P., 2002: Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 74–85 (with English summary)
    Mineralogy of polymetallic ore occurrences near Maršov and Javůrek villages (Svratka Dome, Moravicum) The ore occurrences near the Maršov and Javůrek villages (central part of the Svratka Dome) are described. The veins contain galena, sphalerite (with about 0.2 wt. % Fe), chalcopyrite,…
    Článek v PDF