• Článek:
    Petrografický výzkum pískovce souvrství Dhok Pathan, jihovýchodní Hazara, severní Pákistán, původ klastického materiálu (2023/1)
    Alam, I., Nazir-ur-Rehman, Afrasiab, Ullah, S., Azeem, M. W., Iqbal, S., Rehan, M. S., Khan, K., 2023: Petrographic investigations of the sandstone of the Dhok Pathan Formation, South Eastern Hazara, North Pakistan, Implications for the Provenance. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 108, 1, 127–140 (with Czech summary)
    Petrographic investigations of the sandstone of the Dhok Pathan Formation, South Eastern Hazara, North Pakistan, Implications for the Provenance In this study, the sandstone of the middle part of the Dhok Pathan Formation was studied in detail for the petrographic-based provenance at the…
    Článek v PDF