• Článek:
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z Hatí u Dolních Borů na západní Moravě (1991/1–2)
    Staněk, J., 1991: Parageneze minerálů pegmatitových žil z Hatí u Dolních Borů na západní Moravě. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 76, 1-2, 19-49 (with English summary)
    The mineral parageneses of the Dolní Bory-Hatě pegmatite dykes, western Moravia, Czechoslovakia The Dolní Bory-Hatě pegmatite dykes are situated in the Moldanubian complex of the Bohemian Massif, 55 km northwest of Brno, 135 km southeast of Prague. They were being for feldspar minerals.…
    Článek v PDF