• Článek:
    Nové nálezy echinodermát z hraničního intervalu devon-karbon z Lesního lomu v Brně-Líšni (2018/2)
    Riegl, J., Kumpan, T., 2018: Nové nálezy echinodermát z hraničního intervalu devon-karbon z Lesního lomu v Brně-Líšni. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 81–86 (with English summary)
    New discoveries of echinoderms from the Devonian-Carboniferous boundary interval from the Lesní lom quarry in Brno-Líšeň This research was focused on eleutherozoid (vagil, non-pelmatozoan) echinoderms of the uppermost Devonian (Famennian) from the Lesní lom quarry in the Moravian karst.…
    Článek v PDF