• Článek:
    Nová svědectví o evoluci užovky obojkové (Natrix natrix) během kvartéru (1999/1–2)
    Ivanov, M., 1999: Quaternary evolution of the Grass-snake (Natrix natrix): new evidence. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 153-160 (with Czech summary)
    Quaternary evolution of the Grass-snake (Natrix natrix): new evidence Evolutionary changes of the two cranial elements of the posterior brain-case are observed (basisphenod and prootic) in the living species Natrix natrix since the Lower Pleistocene. It seems to be apparent that…
    Článek v PDF