• Článek:
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku (1992/1–2)
    Novák, M., Rejl, L., 1993: Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku. - Acta Mus. Moraviae. Sci. Nat., 77, 1-2 (1992), 49-61 (with English summary)
    Relations of the muscovite pegmatites to the geophysical fields in the area of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia Relations between occurrences of the muscovite pegmatites (beryl-columbite subtype) and geophysical fields in the area of the Hrubý Jeseník Mts. have been discussed. The…
    Článek v PDF