• Článek:
  Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky (2021/1)
  Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 1, 3–33 (with English summary)
  Mineralogy of the elbaite-subtype pegmatite from Dolní Rožínka The elbaite-subtype granitic pegmatite from Dolní Rožínka, Czech Republic, is a highly fractionatedpegmatite with complex mineralogy and distinct evolution of mineral composition. The pegmatite dike is zoned and from the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava (1995/1–2)
  Houzar, S., 1996: Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 80, 1-2 (1995), 47-55 (with English summary)
  A new lepidolite pegmatite from Sedlatice near Želetava, western Moravia A new lepidolite pegmatite was found N of Sedlatice in western Moravia. The pegmatite of unknown shape and size is emplaced in sillimanite - biotite paragneiss with amphibolite. Based on mineral paragenesis, it corresponds…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kalcit-andraditový mikroklinit z Markvartic u Třebíče na západní Moravě (1990/1–2)
  Houzar, S., Šrein, V., 1990: Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, western Moravia. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 75, 1-2, 29-40 (with Czech summary)
  Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, western Moravia In the paper submitted, the basic geological, petrological and mineralogical data about calcite-andradite microclinites at Markvartice are presented. These rocks are a part of the Varied Group of the Moravian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Dolomitické mramory na styku moldanubika a moravika v oblasti mezi Jasenicí a Oslavany (1991/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., 1991: Dolomite marbles at contact of the Moldanubicum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 76, 1-2, 83-94 (with Czech summary)
  Dolomite marbles at contact of the Moldanubicum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany Dolomite marbles at the contact of the Moldanubicum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany were studied. The observed mineral assemblages, metamorphic zonality, chemical…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Korundový pegmatit z Pokojovic u Třebíče, Česká republika (1993/1–2)
  Trnka, M., Houzar, S., 1993: Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic. - Acta Mus. Moraviae., Sci. Nat., 78, 1-2, 3-12 (with Czech summary)
  Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic The Pokojovice corundum-bearing pegmatite is found in the varied group of Moravian Moldanubicum. It forms a discordant dike, up to 2 m thick, penetrating amphibolite with thin layers of calcite marble, and skarn-like…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit (2002/1–2)
  Buriánek, D., Novák, M., 2002: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 145–152 (with English summary)
  Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: III. Orbicular tourmaline-bearing granite The pebbles of orbicular tourmaline-bearing granites (OTG) were found at several localities in the Luleč conglomerates, Drahany Hights.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava (2002/1–2)
  Filip, J., Houzar, S., Sulovský, P., 2002: Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 87–101 (with English summary)
  Allanite and its alteration products from pegmatite and skarn near Rešice, Western Moravia, Czech Republic Allanite-(Ce) occurs in pyroxene (± garnet; plagioclase) skarn and in pegmatite dykes cutting regionally metamorphosed iron skarn body near Rešice. The results of microscopic study…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, moldanubikum, západní Morava (2005/1–2)
  Doležalová, H., Houzar, S., Škoda, R., 2005: Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, moldanubikum, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 75–88 (with English summary)
  Barium phlogopite and kinoshitalite-bearing mineral assemblage of forsterite marbles from Rožná uranium deposit, Moldanubicum, western Moravia Ore-bearing dolomite marbles with rare Ba-micas (kinoshitalite, Ba-phlogopite) were studied in uranium deposit Rožná. Mineral assemblage, chemical…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: I. Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem (2001/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., 2001: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: I. Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 86, 1–2, 103–109 (with English summary)
  Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: I. Graphitic quartzite with vanadium-bearing muscovite The pebble of graphitic quartzite with vanadiurn-bearing muscovite from locality Podivice, Luleč conglomerates, Drahany…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná (2004/1–2)
  Doležalová, H., Losos, Z., 2004: Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 91–102 (with English summary)
  Sphalerite of different genetic types of sulphide ore mineralization in the uranium deposit Rožná Sphalerites from an uranium mine near Rožná in the Czech Republic are identified and studied with respect to their origin. Three genetic types were recognized: stratidependent disseminated…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum (2004/1–2)
  Cempírek, J., Novák, M., 2004: Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 45–54 (with English summary)
  Dumortierite and tourmaline from abyssal pegmatites at Vémyslice near Moravský Krumlov, Gföhl unit, Moldanubicum Abyssal pegmatites with dumortierite and tourmaline cut biotite-sillimanite gneiss at Vémyslice near Moravský Krumlov, Gföhl Unit. Pegmatites are highly peraluminous, characterized…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu (2008/1–2)
  Buriánek, D., 2008: Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 1-2, 151–167 (with English summary)
  Peraluminous granite from the southern edge of the Třebíč pluton Peraluminous granites are common rock types in the southern edge of the Třebíč pluton, Moldanubicum, Bohemian Massif. Based on petrographical data are subdivided on the biotite, garnet-biotite and tourmaline-biotite granites.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu (2008/1–2)
  Cempírek, J., Strunga, V., Škoda, R., 2008: Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 81–89 (with English summary)
  Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod Mineral assemblages of strongly desilicated granitic pegmatite at Utín near Havlíčkův Brod were examined. The pegmatite crosscuts a small serpentinite body. Prevailing mineral of the pegmatite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy (2008/1–2)
  Čopjaková, R., Vrána, S., Houzar, S., Červený, A., Malec, J., 2008: Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 37–51 (with English summary)
  Zirconolite, baddeleyite and geikielite in clinohumite-spinel-forsterite marbles near Horažďovice and Prachatice in southwestern Bohemia Zirconolite, baddeleyite and geikielite are described from two localities in marbles of the Horažďovice-Sušice belt in SW Bohemia and another localities…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna“ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava (2008/1–2)
  Kovář, O., Losos, Z., Houzar, S., Zeman, J., 2008: Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna“ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 19–34 (with English summary)
  Hydromagnesite, brugnatellite and coalingite in mineral assemblage of fissures in serpentinite, quarry „U Pustého mlýna“, Hrubšice, Moldanubian zone, western Moravia Low-temperature fissure mineralization was found in the quarry “U Pustého mlýna” (the Hrubšice serpentinite body,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace fosfátových nodulí granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část I–primární a exsoluční fáze (2007/1–2)
  Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R., 2007: Minerální asociace fosfátových nodulí granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část I–primární a exsoluční fáze. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 59–74 (with English summary)
  Mineral assemblages of the phosphate nodules from the granitic pegmatite at Cyrilov near Velké Meziříčí, Moldanubicum; part I-primary and exsolution phases Granitic pegmatite near Cyrilov, the type locality of cyrilovite belongs to the beryl-columbite-phosphate subtype of the REL-Li…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě (2006/1–2)
  Dosbaba, M., Sulovský, P., 2006: Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 177–190 (with English summary)
  Geological position, petrology and geochemistry of durbachite bodies in the vicinity of Nové Město na Moravě Three bodies of ultrapotassic rocks (durbachites) crop out in the vicinity of Nové Město na Moravě. The western most body dips to the NW, while the orientation of other bodies…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina (2006/1–2)
  Cempírek, J., Novák, M., 2006: Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 79–88 (with English summary)
  Hydroxylherderite and associated beryllophosphates from pegmatite Rožná-Borovina In lepidolite pegmatite Rožná, hydroxylherderite was known since 1950 in pseudomorphs after unknown mineral of pseudocubic shape and the original mineral remained unknown up to now. New samples available…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu (2009/1–2)
  Čopjaková, R., Houzar, S., 2009: Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 67–76 (with English summary)
  Zirconolite in marble at Krahulov and age of HT/LP metamorphism in the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone) Regional-scale contact metamorphism of the Třebíč Pluton led to the formation of distinct zoning manifested typically in dolomite marbles. Inside part of metamorphic…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Gayit z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, moldanubikum (2010/2)
  Škoda, R., Staněk, J., 2010: Gayit z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 2, 87–94 (with English summary)
  Gayite from granitic pegmatite at Cyrilov near Velké Meziříčí, Moldanubicum Gayite, a new dufrenite group mineral with Mn as dominant divalent cation was recently described by KAMPF et al. (2010) from beryl-columbite-phosphate type granitic pegmatite in Cordoba province, Argentina.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava (2010/1)
  Potočková, T., Dolníček, Z., Houzar, S., Škrdla, P., Vokáč, M., 2010: Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 83–104 (with English summary)
  Primary gold mineralization from Hory near Předín, western Moravia In the Předín ore district, gold was exploited between 13th and 16th century. Gold-bearing quartz veins penetrate Moldanubian sillimanite-biotite gneisses and quartzites at three sites near Hory village (localities “Štůlně”,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech – přehled (2010/1)
  Cempírek, J., Novák, M., Dolníček, Z., 2010: Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech – přehled. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 61–70 (with English summary)
  New occurrence of grandidierite, ominelite, boralsilite and Fe-rich werdingite in Horní Bory, Czech Republic – overview A new occurrence of four anhydrous borosilicates (grandidierite, ominelite, boralsilite, Fe-rich werdingite) was found in Horní Bory quarry, Bory Granulite Massif, Moldanubicum,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (Moldanubikum, západní Morava) (2011/2)
  Cempírek, J., Houzar, S., 2011: Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (Moldanubikum, západní Morava). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 2, 45–52 (with English summary)
  Lithium tourmalines from the lepidolite pegmatite at Sedlatice near Telč (Moldanubicum, western Moravia) The lepidolite-subtype pegmatite at Sedlatice features simple mineralogy with garnet, apatite, tourmaline, andalusite, cordierite?, cassiterite, manganocolumbite, zircon and topas as…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Akcesorický schreyerit ve vanadem bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava) (2011/2)
  Houzar, S., Cempírek, , J., 2011: Akcesorický schreyerit ve vanadem bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 2, 35–42 (with English summary)
  Accesory schreyerite in vanadium-rich graphite quartzite at Bítovánky (Moldanubicum, western Moravia) A new occurrence of schreyerite was found in graphite quartzite near Bítovánky, in the south-eastern part of the Moldanubian zone (Bohemian Massif). It forms thin lamellae and grains…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába – Valcha, moldanubikum (2012/2)
  Losertová, L., Houzar, S., Buřival, Z., Losos, Z., 2012: Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába – Valcha, moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 77–84 (with English summary)
  Wolframite from heavy-mineral assemblages at Trucbába – Valcha, Moldanubicum Magnesium-rich wolframite from stream sediment in Trucbába – Valcha locality (Humpolec area) was found. It forms sporadic black grains among ilmenite, magnetite, monazite-(Ce), xenotime-(Y), scheelite, garnet,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum (2012/1)
  Hrazdil, V., 2012: Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 1, 39–45 (with English summary)
  Mineral assemblages with berthierite in base-metal ores at Jitkov near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district), Moldanubicum Silver-rich base-metal veins near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district) were exploited in the Middle Ages. Fragments of ore-bearing quartz vein were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Stříbro a zlato v galenitových rudách z žilných polymetalických ložisek Českomoravské vrchoviny (2013/2)
  Hrazdil, V., Houzar, S., 2013: Stříbro a zlato v galenitových rudách z žilných polymetalických ložisek Českomoravské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 3–23 (with English summary)
  Silver and gold in galena ores from base-metal vein deposits in Bohemian Moravian Highlands Galena-rich ores from vein base-metal deposits in the Bohemian-Moravian Highlands were analyzed for Ag and Au. Relatively high quality of ores was confirmed in the Havlíčkův Brod ore district with…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframi tu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika (2013/1)
  Losertová, L., Buřival, Z., Losos, Z., Houzar, S., 2013: Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframi tu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 41–48 (with English summary)
  Mineral assemblage and chemical composition of Mg-wolframite and scheelite from Cetoraz by Pacov, Czech Republic Magnesium-bearing wolframite was analysed from the occurence near Cetoraz by Pacov. It forms grayish to black crystals up to 10 cm and irregular grains of various size. Wolframite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace Sn-W zrudnění z Ovesné Lhoty u Světlé nad Sázavou, Česká republika (2014/1)
  Losertová, L., Buřival, Z., Losos, Z., 2014: Minerální asociace Sn-W zrudnění z Ovesné Lhoty u Světlé nad Sázavou, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 1, 69–76 (with English summary)
  Mineral assemblage of Sn-W ores from Ovesná Lhota near Světlá nad Sázavou, Czech Republic Quartz veins from the Ovesná Lhota contain muscovite, scheelite, cassiterite, tourmaline and wolframite. Intimate aggregates of cassiterite and wolframite suggest possible unusual coprecipitation…
  Článek v PDF