• Článek:
  Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska? (2012/1)
  Buriánek, D., Tomanová Petrová, P., Otava, J., 2012: Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska? – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 1, 153–166 (with English summary)
  Where do the Miocene clastic sediments of the Brno region come from? Selected samples and localities of the Ottnangian and Badenian sands at the eastern margin of Bohemian Massif have been studied to establish their provenance, origin, environments and facies: I. Ottnangian sands and gravels…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Spodnobadenští solitérní korálnatci podřádu Caryophyllida (řád Scleractinia) z lokality Borač (jižní část karpatské předhlubně, Česká republika) (2016/1–2)
  Kleprlíková, L., Doláková, N., 2016: Spodnobadenští solitérní korálnatci podřádu Caryophyllida (řád Scleractinia) z lokality Borač (jižní část karpatské předhlubně, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 75–86 (with English summary)
  Lower Badenian solitary corals suborder Caryophyllida (order Scleractinia) from locality Borač (southern part of the Carpathian Foredeep, Czech Republic) Borač locality (southern part of the Carpathian foredeep in Moravia) is known for rich findings of coral fauna. Sediments typical of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Scleractinia z nové lokality Borač-Podolí (jižní část karpatské předhlubně, Česká republika) (2018/1)
  Kleprlíková, L., 2018: Scleractinia z nové lokality Borač-Podolí (jižní část karpatské předhlubně, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 59–66 (with English summary).
  Scleractinia from a new locality Borač-Podolí (southern part of the Carpathian Foredeep, Czech Republic) In this contribution findings of Lower Badenian Scleractinian corals from a new-found locality Borač-Podolí (GPS position: N 49°24.10928', E 16°22.03950') are presented. Locality…
  Článek v PDF