• Článek:
  Mineralogická charakteristika fosforitů z karbonátových brekcií z líšeňského souvrství u obce Březina (střední část Moravského krasu) (2023/1)
  Buriánek, D., Baldík, V., Všianský, D., Diviš, K., Viktorín, T., 2023: Mineralogická charakteristika fosforitů z karbonátových brekcií z líšeňského souvrství u obce Březina (střední část Moravského krasu). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 95–105 (with English summary)
  Mineralogical characteristics of phosphorites from carbonate breccias, Líšeň Formation near the village of Březina (the central part of the Moravian Karst) The concretions and angular clasts of phosphorites are hosted in the limestone breccia of the Tournaisian to Viséan age (Hostěnice…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vulkanoklastický horizont v Kladorubech u Letovic (Boskovická brázda) (2022/2)
  Jirásek, J., Matýsek, D., Štamberg, S., Šimíček, D., 2022: Vulkanoklastický horizont v Kladorubech u Letovic (Boskovická brázda). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 215–225 (with English summary)
  Voclanoclastic horizon at Kladoruby near Letovice (Boskovice Basin) The occurrence of volcaniclastic rock was confirmed for the second time within the Letovice Formation (Asselian to Artinskian?) of the Boskovice Basin. Volcaniclastics are reported from the Kladoruby locality near Letovice,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Korundový pegmatit z Pokojovic u Třebíče, Česká republika (1993/1–2)
  Trnka, M., Houzar, S., 1993: Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic. - Acta Mus. Moraviae., Sci. Nat., 78, 1-2, 3-12 (with Czech summary)
  Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic The Pokojovice corundum-bearing pegmatite is found in the varied group of Moravian Moldanubicum. It forms a discordant dike, up to 2 m thick, penetrating amphibolite with thin layers of calcite marble, and skarn-like…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava (1998/1–2)
  Novák, M., Houzar, S., Pfeiferová, A., 1998: Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 83, 1–2, 3–48 (with English summary)
  Mineralogy, petrography and history of the classical lepidolite pegmatite occurrence in Rožná near Bystrice nad Pernštejnem, western Moravia; an overview The Rožná pegmatite, a classical Moravian locality studied from the 18th century, is located in the north - easternmost part of the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled mineralogie a ložiskových poměrů štěpánovského rudního revíru na západní Moravě (2002/1–2)
  Houzar, S., Malý, K., 2002: Přehled mineralogie a ložiskových poměrů štěpánovského rudního revíru na západní Moravě. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 5–59 (with English summary)
  Mineralogy, ore deposit situation and history of the Štěpánov ore district in the Western Moravia The Štěpánov ore district produced Ag, Pb and Cu ore since half of 13th century, Two types of silver-bearing polymetallic mineralization in the surroundings of Štěpánov nad Svratkou…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam (2005/1–2)
  Novák, M., 2005: Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam. - Acta Mus. Moraviae. Sci. Geol., 90, 1-2, 3-74 (with English summary)
  Granitic pegmatites of the Bohemian Massif (Czech Republic); mineralogical, geochemical and regional classification and geological significance Granitic pegmatites of the Bohemian Massif, Czech Republic were classified based on their geological position, chemical composition and mineralogy.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů (2001/1–2)
  Fojt, B., Hladíková, J., Kalenda, F., 2001: Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 86, 1–2, 3–58 (with English summary)
  Zlaté Hory in the Silesia - the largest ore district in the Jeseníky Mts., Czech Republic. Part 2: C. Geology D. Minerology E. Geochemistry of stable isotopes C. The Zlaté Hory ore district is a part of the metamorphosed Devonian volcano-sedimentary complex which is situated on the southern…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Bi₄Se₃ a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách (2005/1–2)
  Fojt, B., Škoda, , R., 2005: Bi₄Se₃ a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 99–107 (with English summary)
  Bi4Se3 and ikunolite-laitakarite from the uranium deposit Zálesí near Javorník in Rychlebské hory Mts. Bi-Se-S minerals were found in the uranium vein-type deposit in the vicinity of Zálesí near Javorník in Czech Silesia, Bohemian Massif. Lathy and needle-like…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a „Černý důl“ u Vernířovic (2003/1–2)
  Novotný, P., Zimák, J., 2003: Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a „Černý důl“ u Vernířovic. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 123–138 (with English summary)
  Alpine-type fissure mineralization at the localities "Misečky" and "Černý důl" near Vernířovice (Moravia, Czech Republic) The mineralogy of Alpine type veins and wall-rocks at two localities near Vernířovice (NE part of the Bohemian Massif) is described. New data on the mineral assemblage,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník (2000/1–2)
  Fojt, B., Nepejchal, M., Vávra,V., 2000: Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 91–95 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika) (2000/1–2)
  Mücke, A., Losos, Z., 2000: Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 47–80 (with English summary)
  Polymetamorphic overprinted and silicified banded magnetite ores from the Desná gneisses (Silesicum, Czech Republic) Magnetite ores of the Desná Group in Silesicum represent metamorphosed and silicified banded iron ores, primarily of magmatic origin, similar to the "Itakpe" ore type in…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna (1999/1–2)
  Sejkora, J., Houzar, S., Šrein, V., 1999: Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 49–59 (with English summary)
  Cl-rich hydroxylellestadite from Zastávka near Brno At burning mine dumps of abandoned mines at Zastávka near Brno (southern Moravia), Czech Republic, was found mineral from the ellestadite group - Cl-rich hydroxylellestadite. It forms rare pale blue transparent acicular crystals, up to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava (1999/1–2)
  Novák, M., Staněk, J., 1999: Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 3–44 (with English summary)
  Lepidolite pegmatite from Dobrá Voda near Velké Meziřící, western Moravia Lepidolite pegmatite from Dobrá Voda is located in the southeastern part of the Strážek Moldanubicum, close to the contact with the Třebíč Durbachite Massif. Pegmatite forms a symmetrically zoned, steeply…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nová Ves u Rýmařova – ložisko olověno-zinkových rud (2004/1–2)
  Fojt, B., Čermák, F., Ďurišová, J., Hladíková, J., Hoffman, V., Kopa, D., Trdlička, Z., Zeman, J., 2004: Nová Ves u Rýmařova – ložisko olověno-zinkových rud. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 3–44 (with English summary)
  Nová Ves near Rýmařov - Pb-Zn ore deposit (Jeseníky Mts., Czech Republic) Seven veins, a few veinlets and disseminated accumulations form the ore body in metamorphosed Devonian vulcanosediments near the village Nová Ves (Jeseníky Mts.). There were distinguished two mineralization stages…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Paragenetická charakteristika ložisek Zn–Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (2007/1–2)
  Fojt, B., Dolníček, Z., Hoffman, V., Škoda, R., Trdlička, Z., Zeman, J., 2007: Paragenetická charakteristika ložisek Zn–Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 3–57 (with English summary)
  Paragenesis of the Zn–Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město village near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic) The ~7 km long mineralized zone of the Horní Město ore district is situated in southern section of the Vrbno Group. This Devonian volcano-sedimentary…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu (2006/1–2)
  Škoda, R., Novák, M., Houzar, S., 2006: Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 129–176 (with English summary)
  Granitic NYF pegmatites of the Třebíč Pluton (Czech Republic) Homogeneous segregations to complexly zoned dikes of granitic pegmatites, up to 2 m thick, are enclosed in Hercynian (ca. 340 Ma), I-type, ultrapotassic, porphyric, amphibol-biotite melasyenite to melagranite (durbachite) of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku (2009/1–2)
  Buriánek, D., 2009: Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku, Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 94, 1-2, 111–128 (with Englis summary)
  Metamorphic evolution of mica-schists and their tectonic position in the Polička Crystalline Complex The Polička Crystalline Complex is situated in the eastern part of the Bohemian Massif. This metamorphosed volcano-sedimentary complex is composed mainly of biotite to two mica gneisses.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Furutobeit a betechtinit z ložiska Horní Benešov v Nízkém Jeseníku (2010/2)
  Fojt, B., Škoda, R., Dolníček, Z., 2010: Furutobeit a betechtinit z ložiska Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 2, 81–86 (with English summary)
  Furutobeite and betekhtinite from the ore deposit Horní Benešov in the Nízký Jeseník Mts. – Czech Republic The occurrence of two rare Pb-Ag-Cu-Fe sulphides, furutobeite and betekhtinite, is described from the Devonian Zn-Pb stratiform deposit of Horní Benešov. Both minerals were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika (2011/1)
  Jirásek, J., Martinásek, L., Matýsek, D., Skupien, P., 2011: Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 1, 19–31 (with English summary)
  New mineralogical finds at the Kotouč quarry near Štramberk, Western Carpathians, Northern Moravia, Czech Republic The submitted contribution is an overview of mineralogical investigations of Kotouč quarry at Štramberk during years 2000–2010. Exploited body of Štramberk Limestone belongs…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato v křemenných žilách lokalit Hláska a Vysoká hora – severní část revíru Andělská Hora (2012/2)
  Fojt, B., Dolníček, Z., Nepejchal, M., 2012: Zlato v křemenných žilách lokalit Hláska a Vysoká hora – severní část revíru Andělská Hora. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 47–67 (with English summary)
  Gold in the quartz veins of the Hláska and Vysoká hora, north field of the Andělská Hora Ore District, Jeseníky Mts., Czech Republic The lenticular gold-bearing quartz ± carbonate veins at the Vysoká hora Mt. and Hláska Mt. crosscut sericite phyllites of the Vrbno Group. The gold…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí (2012/1)
  Buriánek, D., Bubík, M., 2012: Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 105–127 (with English summary)
  Rocks of teschenite association in the surroundings of Valašské Meziříčí The teschenite association occurring in southwest part the Silesian Unit of the flysh belt, the West Carpathians, consists of intrusive and extrusive igneous rocks with variable textures, structures and mineral abundances.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato historického důlního díla „Anna“ – Zlaté Hory v Jeseníkách (2013/2)
  Nepejchal, M., Dolníček, Z., Fojt, B., Mičudová, K., 2013: Zlato historického důlního díla „Anna“ – Zlaté Hory v Jeseníkách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 25–37 (with English summary)
  Gold from the historic ore deposit “Anna” – Zlaté Hory Ore District, Jeseníky Mts., Czech Republic Small gold sheets corresponding to electrum-to-silver-rich gold (35–65 at. % Ag) were found in lenticular quartz-carbonate veins hosted by sericite phyllites of the Cu-deposit Anna…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato křemenných žil „Zelené jámy“ – Zlaté Hory v Jeseníkách (2014/2)
  Nepejchal, M., Dolníček, Z., Fojt, B., Mičudová, K., 2014: Zlato křemenných žil „Zelené jámy“ – Zlaté Hory v Jeseníkách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 2, 37–48 (with English summary)
  Gold from the quartz veins at the “Zelená jáma” locality, Zlaté Hory Ore District, Jeseníky Mts., Czech Republic The gold-bearing quartz veins are slightly discordant with respect to the foliation of host “quartzite schists” at the studied site “Zelená jáma“ (Zlaté Hory…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Výskyt a mineralogie zeleného chalcedonu (plazmy) v reziduích moravských serpentinitů (moldanubikum, Český masiv) (2014/2)
  Koníčková, Š., 2014: Výskyt a mineralogie zeleného chalcedonu (plazmy) v reziduích moravských serpentinitů (moldanubikum, Český masiv). – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 99, 2, 3–36 (with English summary)
  Occurence and mineralogy of green chalcedony (plasma) in serpentinite residues at Moravia (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) Massive green chalcedony (plasma) represents a specific mineral in the weathering zone at serpentinized peridotites of western Moravia (Moldanubian Zone, Bohemian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Paragenetická charakteristika železitých konkrecí z lokality „Zukalův kopec“ na katastru obce Mokrá-Horákov (2015/1)
  Fojt, B., Přichystal, A., 2015: Paragenetická charakteristika železitých konkrecí z lokality „Zukalův kopec“ na katastru obce Mokrá-Horákov. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 61–68 (with English summary)
  Paragenetic characterization of ferruginous concretions from the locality “Zukalův kopec” in the cadastral area of Mokrá-Horákov Origin of limonite concretions at the locality Zukalův kopec near the village of Mokrá-Horákov is connected with an intensive weathering of the specific…
  Článek v PDF