• Článek:
  Klima v posledním glaciálu (2005/1–2)
  Musil, R., 2005: Klima v posledním glaciálu. - Acta Musei Moraviae, Sei. Geol., 90, 1-2, 223-246 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy (1999/1–2)
  Musil, R., 1999: Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 161-186 (with English summary)
  The environment in the Last Glacial on the territory of Moravia The environment of the territory of the South Moravia (Czech Republic) was not all the Last Glacial round an inhospitable arctic desert with the permafrost 200-300 m, corresponding roughly to the present taiga or tundra. The…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy (2011/1)
  Uhlířová, H., Ivanov, M., Nývltová Fišáková, M., 2011: Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 1, 87–110 (with English summary)
  Morphometric analysis of fox populations from the Moravian Last Glacial The contribution deals with the morphometrics of cranial and postcranial skeleton of the fossil populations of foxes (Vulpes vulpes and Alopex lagopus) from the Late Palaeolithic Gravettian and Magdalenian…
  Článek v PDF