• Článek:
  Stříbrnohorské slepence v moldanubiku (spodní perm, Česká republika) – přehled výzkumů (2023/2)
  Juráček, J., 2023: Stříbrnohorské slepence v moldanubiku (spodní perm, Česká republika) – přehled výzkumů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 269–281 (with English summary).
  The Stříbrné Hory conglomerates in the Moldanubicum (Early Permian, Czech Republic) – overview The aim of the paper is to give an overview of the research focused on the conglomerates from the Moldanubicum in the area of the Stříbrné Hory village (Czech Republic). The conglomerates…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogická charakteristika žilné křemenné mineralizace s molybdenitem z lomu Pohled, havlíčkobrodský rudní revír (Česká republika) (2023/2)
  Dolníček, Z., Ulmanová, J., Malý, K., † Havlíček, J., Krejčí Kotlánová, M., Koutňák, R., 2023: Mineralogická charakteristika žilné křemenné mineralizace s molybdenitem z lomu Pohled, havlíčkobrodský rudní revír (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 145–170 (with English summary).
  Mineralogy of molybdenite-bearing quartz vein from Pohled quarry, Havlíčkův Brod Ore District (Czech Republic) A mineralogical study of a poorly mineralized quartz vein with macroscopic molybdenite, cutting biotite paragneisses in the Pohled quarry (Moldanubicum), revealed a very rich…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato a doprovodné minerály ze štoly Mír a ze štoly Na barytě u Štěpánova nad Svratkou (štěpánovský rudní revír, Česká republika) (2023/1)
  Dolníček, Z., Krejčí Kotlánová, M., Koutňák, R., Ulmanová, J., Malý, K., 2023: Zlato a doprovodné minerály ze štoly Mír a ze štoly Na barytě u Štěpánova nad Svratkou (štěpánovský rudní revír, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 17–28 (with English summary)
  Gold and associated minerals from the Mír and Na barytě adits near Štěpánov nad Svratkou (Štěpánov Ore District, Czech Republic) A mineralogical study of newly collected samples of Cu-Pb(-Zn) ore mineralization from the Mír and Na barytě adits in the Štěpánov Ore District (Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí (2012/1)
  Buriánek, D., Bubík, M., 2012: Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 105–127 (with English summary)
  Rocks of teschenite association in the surroundings of Valašské Meziříčí The teschenite association occurring in southwest part the Silesian Unit of the flysh belt, the West Carpathians, consists of intrusive and extrusive igneous rocks with variable textures, structures and mineral abundances.…
  Článek v PDF