• Článek:
  Jeskyně Feryho tajná a její fauna (Moravský kras, Česká republika) (2020/2)
  Roblíčková, M., Mrázek, J., Plichta, , A., 2020: Jeskyně Feryho tajná a její fauna (Moravský kras, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 2, 250–275 (with English summary)
  Feryho tajná Cave and its fauna (Moravian Karst, Czech Republic) The Feryho tajná Cave is located in the northern part of the Moravian Karst (Czech Republic). Based on the deposited sediments and the different shape of the individual corridors, it can be stated that the cave has gone through…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Palynologie vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku (2007/1–2)
  Roszková, A., 2007: Palynologie vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 92, 1-2, 157–168 (with English summary)
  The pollen analysis of the chosen Quaternary localities (Stříbrná bystřina, Rýchory) from the Giant mountains The paleobotanical reconstruction of the vegetation development of the Giant Mountains is based on the pollen analysis of sediment of moors. The peat has risen and accumulated…
  Článek v PDF