• Článek:
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy (2011/1)
    Uhlířová, H., Ivanov, M., Nývltová Fišáková, M., 2011: Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 1, 87–110 (with English summary)
    Morphometric analysis of fox populations from the Moravian Last Glacial The contribution deals with the morphometrics of cranial and postcranial skeleton of the fossil populations of foxes (Vulpes vulpes and Alopex lagopus) from the Late Palaeolithic Gravettian and Magdalenian…
    Článek v PDF