• Článek:
  Mineralogie glaukonitického pískovce, odpadů z jeho úpravy a sklářského písku z Dolní Lhoty u Blanska (2020/2)
  Zimák, J., Reif, J., Krist, P., Musil, P., Šácha, D., Všianský, D., 2020: Mineralogie glaukonitického pískovce, odpadů z jeho úpravy a sklářského písku z Dolní Lhoty u Blanska. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 2, 199–219 (with English summary)
  Mineralogy of glauconitic sandstone, wastes from its processing and glass sand from Dolní Lhota near Blansko In Dolní Lhota near Blansko (Czech Republic), the decaying sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin, formerly used as a raw material for the production of foundry sand, are currently…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rybí fauna menilitového souvrství na nové lokalitě Cetechovice (2018/2)
  Gregorová, R., 2018: Rybí fauna menilitového souvrství na nové lokalitě Cetechovice. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 103, 2, 99–107 (with English summary).
  Fish fauna of the Menilitic Formation at a new locality of Cetechovice Fossil fish remnants were recorded for the first time in the Dynów Marlstone of the Menilitic Formation at the Cetechovice vicinity. The material consists of fragmentary and also complete specimens. Following taxa were…
  Článek v PDF