• Článek:
  Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí (2013/2)
  Buriánek, D., Pecina, V., Ivanov, M., 2013: Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 69–82 (with English summary)
  Soil contamination in the area between Zastávka u Brna and Oslavany and their relationship to the exploitation of coal Relatively high concentrations of As (up to 47 ppm), Mo (up to 26 ppm), Hg (up to 1.4 ppm) and S (0.2 wt. %) were found based on the study of the chemical composition of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zhodnocení geoenvironmentálního rizika materiálu na haldě bývalé elektrárny v Oslavanech (2017/1–2)
  Halikova, J., Štelcl, J., 2017: Zhodnocení geoenvironmentálního rizika materiálu na haldě bývalé elektrárny v Oslavanech. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 102, 1–2, 67–77 (with English summary)
  Evaluation of geoenvironmental risk of material on the heap of the former power station in Oslavany The aim of this thesis is geoenvironmental risk evaluation of material which was long term stored on the heap in Oslavany as a remain of coal combustion. The first part consists of a brief…
  Článek v PDF