• Článek:
  Klima v posledním glaciálu (2005/1–2)
  Musil, R., 2005: Klima v posledním glaciálu. - Acta Musei Moraviae, Sei. Geol., 90, 1-2, 223-246 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy (1999/1–2)
  Musil, R., 1999: Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 161-186 (with English summary)
  The environment in the Last Glacial on the territory of Moravia The environment of the territory of the South Moravia (Czech Republic) was not all the Last Glacial round an inhospitable arctic desert with the permafrost 200-300 m, corresponding roughly to the present taiga or tundra. The…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu (2007/1–2)
  Dokoupilová, P., Sulovský, P., 2007: Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 75–91 (with English summary)
  Minerals of the jarosite group from sulphide-bearing assemblages on the eastern margin of the Bohemian Massif The article is devoted to the study of the jarosite group minerals from supergene zone of various sulphidebearing assemblages (polymetalic Pb–Zn ores, pyrite-graphite rocks), emerging…
  Článek v PDF