• Článek:
  Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika (1989/1–2)
  Novák, M., 1989: Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 74, 1-2, 7-51 (with English summary)
  Metamorphism of dolomitic rocks at the north-eastern margin of the Moldanubicum, western Moravia, Czechoslovakia Mineral relations in dolomitic rocks of the Strážek Moldanubicum and Svratka crystalline complex confirm their polymetamorphic origin. The oldest metamorphism M 1, characterized…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Bazzit Be₃Sc₂Si₆O₁₈ z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu (2008/1–2)
  Novák, M., 2008: Bazzit Be₃Sc₂Si₆O₁₈ z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 94, 1-2, 53–59 (with English summary)
  Bazzite Be3Sc2Si6O18 from the locality Kožichovice II, new mineral for NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic Bazzite was identified using electron microprobe as very rare secondary phase after primary beryl at euxenite-subtype…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nordenskiöldin CaSnB₂O₆ z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory (2009/1–2)
  Houzar, S., Hrazdil, V., 2009: Nordenskiöldin CaSnB₂O₆ z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 61–66 (with English summary)
  Nordenskiöldine CaSnB2O6 from the locality Kozlov near Nedvědice, new rare accessoric mineral for Nedvědice marbles Very rare mineral of Europe – nordenskiöldine CaSnB2O6 – was found in Sn-rich calc-silicate assemblage (tin skarn) of Nedvědice…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika (2011/1)
  Toman, J., 2011: Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 1, 3–10 (with English summary)
  Iron-rich zeolites from the locality Svojanov, Czech Republic Svojanov locality is situated in Pardubice region (Czech Republic), about 15 km SE far from Polička town, in a closed quarry located on NW of Svojanov village nearby Svojanov-Rohozná road. High contents of Fe were found by an…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika (2012/1)
  Zahradníček, L., Novák, M., 2012: Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 25–37 (with English summary)
  Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites in the Western Moravia, Czech Republic Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites of the Moldanubian Zone, western Moravia were examined using electron microprobe and the contents of Li2O were calculated (method of…
  Článek v PDF