• Článek:
  Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky (2021/1)
  Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 1, 3–33 (with English summary)
  Mineralogy of the elbaite-subtype pegmatite from Dolní Rožínka The elbaite-subtype granitic pegmatite from Dolní Rožínka, Czech Republic, is a highly fractionatedpegmatite with complex mineralogy and distinct evolution of mineral composition. The pegmatite dike is zoned and from the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (Moldanubikum, západní Morava) (2011/2)
  Cempírek, J., Houzar, S., 2011: Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (Moldanubikum, západní Morava). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 2, 45–52 (with English summary)
  Lithium tourmalines from the lepidolite pegmatite at Sedlatice near Telč (Moldanubicum, western Moravia) The lepidolite-subtype pegmatite at Sedlatice features simple mineralogy with garnet, apatite, tourmaline, andalusite, cordierite?, cassiterite, manganocolumbite, zircon and topas as…
  Článek v PDF