• Článek:
    Granitické NYF pegmatity v okolí Velkého Meziříčí, Třebíčský pluton, Morava (2013/2)
    Zachař, A., Novák, M., 2013: Granitické NYF pegmatity v okolí Velkého Meziříčí, Třebíčský pluton, Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 83–100 (with English summary)
    Granitic NYF pegmatites in the Velké Meziříčí region, Třebíč Pluton, western Moravia (Czech Republic) Detailed field work on NYF granitic pegmatites (Kfs + Plg + Qz + Ab + Bt) enclosed in syenite (to melagranite) of the Třebíč Pluton within the area of Velké Meziříčí revealed…
    Článek v PDF