• Článek:
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby (1996/1–2)
    Hanžl, P., 1997: Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 81, 1-2 (1996), 63-72 (with English summary)
    Pre-Devonian metaconglomerate in mylonites of the northern part of the Desná dome (Hrubý Jesentk Mts.) A metaconglomerate was found in a metamorphosed complex of the pre-Devonian rocks of the north part of the Desná dome. Pebble composition, matrix and tectonic deformation of the metaconglomerate…
    Článek v PDF