• Článek:
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy (1999/1–2)
    Musil, R., 1999: Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 161-186 (with English summary)
    The environment in the Last Glacial on the territory of Moravia The environment of the territory of the South Moravia (Czech Republic) was not all the Last Glacial round an inhospitable arctic desert with the permafrost 200-300 m, corresponding roughly to the present taiga or tundra. The…
    Článek v PDF