• Článek:
  Radioaktivita sedimentů ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve a možná environmentální rizika (2022/2)
  Zimák, J., 2022: Radioaktivita sedimentů ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve a možná environmentální rizika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 203–214 (with English summary).
  Radioactivity of sedimentary rocks of the Ostrava Formation in the Czech part of the Upper Silesian Basin and possible environmental risks The paper provides detailed information about natural radioactivity of sedimentary rocks of the Ostrava Formation in the Czech part of the Upper Silesian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled výzkumů zástupců skupin Temnospondyli Zittel, 1888 a Lepospondyli Zittel, 1888 ze svrchního karbonu České republiky (2020/1)
  Barták, P., 2020: Přehled výzkumů zástupců skupin Temnospondyli Zittel, 1888 a Lepospondyli Zittel, 1888 ze svrchního karbonu České republiky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 105, 1, 97–151 (with English summary).
  Research history overview of the representatives of Temnospondyli Zittel, 1888 and Lepospondyli Zittel, 1888 from the Upper Carboniferous of Czech Republic Temnospondyli ZITTEL, 1888 represents a group of diverse basal tetrapods with stratigraphic record from the Lower Carboniferous to the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Periodicita geotektonických etap a vznik uhlí (1998/1–2)
  Květ, R., 1998: The periodicity of geotectonic stages and coal generation. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 115-121 (with Czech summary)
  The periodicity of geotectonic stages and coal generation The study of the process of coal sequence generation and coalified organic matter accumulation in sediments in relation to large time cycles is described. Derivation of cycles from geotectonic stages (of some 220 million years) is…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí (2013/2)
  Buriánek, D., Pecina, V., Ivanov, M., 2013: Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 69–82 (with English summary)
  Soil contamination in the area between Zastávka u Brna and Oslavany and their relationship to the exploitation of coal Relatively high concentrations of As (up to 47 ppm), Mo (up to 26 ppm), Hg (up to 1.4 ppm) and S (0.2 wt. %) were found based on the study of the chemical composition of…
  Článek v PDF