• Článek:
  Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu (2010/2)
  Buriánek, D., 2010: Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2, 95, 131–150 (with English summary)
  Metamorphic evolution metadiorite subzone in the Brno Batholith Metadiorite subzone forms the western part of the Central basic belt of the Brno Batholith. It can be interpreted as relic of Neoproterozoic ophiolite complex. Cumulate gabbros, diorites and ultramafic rocks were obducted on…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Bischofsgraben u Sobotína (Hrubý Jeseník) (2018/1)
  Zimák, J., Juránková, Z., 2018: Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Bischofsgraben u Sobotína (Hrubý Jeseník). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 3–16 (with English summary)
  Petrography and mineralogy of a soapstone body at the locality Bischofsgraben near Sobotín (Hrubý Jeseník Mts.) The Sobotín Massif is mainly composed of amphibolite and amphibole gneisses and less of greenschists, metahornbledites and sporadically serpentinites. Soapstone bodies are characteristic…
  Článek v PDF