• Článek:
  Chlority ako indikátory metamorfózy karbonátových a pelitických hornín príkrovu Bôrky na lokalite Slavoška (Slovenská republika) (2024/1)
  Ružička, P., 2024: Chlority ako indikátory metamorfózy karbonátových a pelitických hornín príkrovu Bôrky na lokalite Slavoška (Slovenská republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 109, 1, 83–98 (with English summary)
  Chlorites as metamorphic indicators of carbonate and pelitic rocks of the Bôrka nappe at the locality Slavoška (Slovak Republic) Based on chemical composition of chlorites in marble and in phyllite from the locality Slavoška within the Bôrka Nappe, the tem pe rature conditions of regional…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální sulfidická mineralizace ze Skalky v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika) (2024/1)
  Pauliš, P., Kopecký, S., Dolníček, Z., Sejkora, J., 2024: Hydrotermální sulfidická mineralizace ze Skalky v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 109, 1, 3–35 (with English summary)
  Hydrothermal sulfide mineralization from Skalka in the Havlíčkův Brod ore district (Czech Republic) In the central part of the Havlíčkův Brod ore district, the remains of historical mining were discovered near the Skalka hill (463 m a.s.l.), 2.4 km SSE of the centre of Havlíčkův…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Charakteristika chemického zloženia turmalínov z fylitov v okolí Štítnika (2023/2)
  Ružička, P., 2023: Charakteristika chemického zloženia turmalínov z fylitov v okolí Štítnika (Slovenská republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 225–242 (with English summary).
  Characteristics of the chemical composition of tourmalines from phyllites near Štítnik (Slovak Republic) The zonal metamorphic tourmalines with detrital cores were identified in the phyllites near Štítnik (Bôrka Nappe, Western Carpathians). The younger metamorphic tourmalines of dravite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ortoserpierit z Cínovce v Krušných horách (Česká republika) (2023/2)
  Sejkora, J., Pauliš, P., Pour, O., Dvořák, Z., Dolníček, Z., 2023: Ortoserpierit z Cínovce v Krušných horách (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 213–224 (with English summary)
  Orthoserpierite from Cínovec, Krušné hory mountains (Czech Republic) A rare mineral orthoserpierite, Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O, was found in rock material from the third level of an abandoned Cínovec mine 1 of the Cínovec Sn-W…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zeolity z lomu Bernartice u Zruče nad Sázavou (Česká republika) (2023/2)
  Sejkora, J., Pauliš, P., Dolníček, Z., Plášil, J., Škoda, R., 2023: Zeolity z lomu Bernartice u Zruče nad Sázavou (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 171–193 (with English summary)
  Zeolites from the Bernartice quarry near Zruč nad Sázavou (Czech Republic) An unusual zeolite mineralization was found in fissures and cavities of oligoclasite pegmatite hosted in serpentinite rocks in the active Bernartice quarry, 7 km S from Zruč nad Sázavou, central Bohemia, Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mottramit ze štoly Alžběta v Černém Dole v Krkonoších (Česká republika) (2023/1)
  Pauliš, P., Sejkora, J., Janák, P., Dolníček, Z., Tásler, R., Pour, O., 2023: Mottramit ze štoly Alžběta v Černém Dole v Krkonoších (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 41–56 (with English summary)
  Mottramite from the gallery Elizabeth in Černý Důl in Krkonoše Mountains (Czech Republic) Rare Pb-Cu vanadate, mottramite, was found at samples from the gallery Elizabeth in Černý Důl, Krkonoše Mountains (Czech Republic). It forms yellow to yellow-orange coatings and thin crusts formed…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Natrodufrénit z Vlastkovce u Slavonic, Morava, Česká republika (2022/2)
  Vrtiška, L., Malíková, R., Dolníček, Z., Sejkora, J., 2022: Natrodufrénit z Vlastkovce u Slavonic, Morava, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 145–154 (with English summary)

  Natrodufrénite from Vlastkovec near Slavonice, Moravia, Czech Republic

  Secondary phosphate, natrodufrénite, was found on historical samples from Stříbrný vrch near Vlastkovec, Moravia (Czech Republic). Natrodufrénite forms crusts…

  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové poznatky o sulfosolové mineralizaci ložiska Hůrky v čistecko-jesenickém masivu (Česká republika) (2022/2)
  Sejkora, J., Pauliš, P., Dolníček, Z., Ulmanová, J., 2022: Nové poznatky o sulfosolové mineralizaci ložiska Hůrky v čistecko-jesenickém masivu (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 127–143 (with English summary)
  New knowledges on sulfosalt mineralization of the deposit Hůrky, Čistá-Jesenice Massif (Czech Republic) New samples of hydrothermal sulfosalt mineralization were recently collected at the mine dump of the vein No. 1 of the abandoned small deposit Hůrky near Velká Chmelištná in the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Charakteristika pseudofulguritu ze Žatčan u Brna, Česká republika (2021/2)
  Víšková, E., Houzar, S., Slavíček, K., 2021: Charakteristika pseudofulguritu ze Žatčan u Brna, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 161–170 (with English summary)
  Characterization of pseudofulgurite from Žatčany near Brno, Czech Republic Pseudofulgurite from Žatčany near Brno originated after a fall of high voltage cables (22 kV) at several intermittent places where they touched the ground (partly anthropogenic loam-sandy sediment with gravel admixture).…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemická variabilita vesuvianu ve skarnech z Vápenné (Moravosilezikum) (2020/1)
  Malý, J., 2020: Chemická variabilita vesuvianu ve skarnech z Vápenné (Moravosilezikum). – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 105, 1, 73–96 (with English summary)
  Vesuvianite chemical variability in skarns from Vápenná (Moravosilesian Zone) Vesuvianite is a characteristic and widespread mineral of skarnized marbles, skarnoids and skarns in the area of the Vycpálek quarry near Vápenná, Czech Republic. Mineralogical research including study of its…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemické složení granátů spraší v Dyjskosvrateckém úvalu (2002/1–2)
  Kvítková, L., Buriánek, D., 2002: Chemické složení granátů spraší v Dyjskosvrateckém úvalu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 103–111 (with English summary)
  Chemical composition of garnets from loess deposits in the Dyje-Svratka Ravine There were three loess deposits localities studied at the western margin of the Dyje-Svratka Ravine and in the Mikulov Upland Areas. The Modřice, Horní Dunajovice and Dolní Věstonice localities are concerned…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku (1997/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., Šrein, V., 1997: Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 21–32 (with English summary)
  Mineral assemblages involving vesuvianite from carbonate and calc-silicate rocks in Moravia and Silesia Mineral assemblages and chemical composition of vesuvianite were studied at localities in Moravia and Silesia, Czech Republic. Five distinct rock types were distinguished: (i) reaction…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava (1999/1–2)
  Cempírek, J., Novák, M., Vávra, V., 1999: Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 45–48 (with English summary)
  Hurlbutite from beryl-columbite pegmatite at Kostelní Vydří near Telč, western Moravia New occurrence of hurlbutite from beryl-columbite pegmatite at Kostelní Vydří near Telč, central Moldanubian pluton is described. Mineral assemblage, optical properties, unit-cell dimensions and…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova (2007/1–2)
  Kocourková, E., Losos, Z., Vávra, V., 2007: Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 93–102 (with English summary)
  Pyromorphite from Pb–Zn ore deposit at Nová Ves near Rýmařov (Jeseníky Mts., Czech Republic) Pyromorphite samples from weathering zone of the vein deposit Nová Ves at Rýmařov are identified and studied with respect to their origin. Pyromorphite was found in assemblage with limonite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu (2007/1–2)
  Dokoupilová, P., Sulovský, P., 2007: Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 75–91 (with English summary)
  Minerals of the jarosite group from sulphide-bearing assemblages on the eastern margin of the Bohemian Massif The article is devoted to the study of the jarosite group minerals from supergene zone of various sulphidebearing assemblages (polymetalic Pb–Zn ores, pyrite-graphite rocks), emerging…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava (2006/1–2)
  Hrazdil, V., Vokáč, M., Houzar, S., Dočkal, P., 2006: Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 207–217 (with English summary)
  Moldavite-bearing sediments near Lukov in the vicinity of Moravské Budějovice, Western Moravia Between 1998–2005 several moldavites have been collected in two new localities near Lukov. They are olive-green in colour and have angular to subangular shape with lustrous and mat surface.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum (2006/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., Doležalová, H., Hrazdil, V., Pfeiferová, A., 2006: Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 3–77 (with English summary)
  Mineralogy, petrography and geology of the Nedvědice marbles, Svratka Crystalline Complex; a review Nedvědice marbles occur in a narrow belt situated along the eastern and northeastern margin of the Svratka Crystalline Complex (Moldanubian Zone). Elongated bodies of calcite marbles up to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve) (2009/1–2)
  Buriánek, D., Čech, S., Abrahám, M., 2009: Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 83–96 (with English summary)
  Chemical composition of heavy minerals as indicators of source areas for Cretaceous sediments in the south margin Vysoké Mýto syncline (SE. Margin Czech Cretaceous Basin) Heavy minerals as garnet, amphibole, tourmaline and staurolite are useful indicators of source areas of sedimentary…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pyromorfit z jihlavského rudního revíru (2010/1)
  Kocourková, E., Houzar, S., Hrazdil, V., 2010: Pyromorfit z jihlavského rudního revíru. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 105–120 (with English summary)
  Pyromorphite from Jihlava ore district (Czech Republic) The supergene mineral assemblage of the Jihlava district, where Pb-Zn-Ag ores were exploited in the medieval age, is characteristic by pyromorphite occurrences. Pyromorphite forms yellow-green to green hexagonal crystals up to 1 cm in…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába – Valcha, moldanubikum (2012/2)
  Losertová, L., Houzar, S., Buřival, Z., Losos, Z., 2012: Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába – Valcha, moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 77–84 (with English summary)
  Wolframite from heavy-mineral assemblages at Trucbába – Valcha, Moldanubicum Magnesium-rich wolframite from stream sediment in Trucbába – Valcha locality (Humpolec area) was found. It forms sporadic black grains among ilmenite, magnetite, monazite-(Ce), xenotime-(Y), scheelite, garnet,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí (2013/2)
  Buriánek, D., Pecina, V., Ivanov, M., 2013: Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 69–82 (with English summary)
  Soil contamination in the area between Zastávka u Brna and Oslavany and their relationship to the exploitation of coal Relatively high concentrations of As (up to 47 ppm), Mo (up to 26 ppm), Hg (up to 1.4 ppm) and S (0.2 wt. %) were found based on the study of the chemical composition of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství – přechodové facie dinant–kulm ve visé Drahanské vrchoviny (2013/1)
  Buriánek, D., Gilíková, H., Otava, J., 2013: Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství – přechodové facie dinant–kulm ve visé Drahanské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 79–90 (with English summary)
  Chemistry of rocks Březina and Podolí Formations – dinantian–culmian transition facies of Drahany Upland Viséan Březina and Podolí Formations represent a transition from the Lower Carboniferous calciturbiditic sedimentation in the Moravian Karst (Líšeň Formation) to the Upper…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframi tu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika (2013/1)
  Losertová, L., Buřival, Z., Losos, Z., Houzar, S., 2013: Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframi tu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 41–48 (with English summary)
  Mineral assemblage and chemical composition of Mg-wolframite and scheelite from Cetoraz by Pacov, Czech Republic Magnesium-bearing wolframite was analysed from the occurence near Cetoraz by Pacov. It forms grayish to black crystals up to 10 cm and irregular grains of various size. Wolframite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Arzenová supergenní mineralizace a chování arzenu na odvalech polymetalického ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu na Českomoravské vrchovině (2014/1)
  Víšková, E., 2014: Arzenová supergenní mineralizace a chování arzenu na odvalech polymetalického ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu na Českomoravské vrchovině. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 99, 1, 31–56 (with English summary)
  Arsenic supergene mineralisations and arsenic behaviour in waste dumps of base-metal deposit Dlouhá Ves near Havlíčkův Brod (Českomoravská vrchovina Highlands) Arsenic-bearing mineralisation, represented by primary arsenopyrite-pyrite assemblage is typical for basemetal deposit at Českomoravská…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Velké porfyroblasty almandinu ze Senorad, západní Morava (2015/2)
  Buriánek, D., Houzar, S., Hrazdil, V., Koníčková, Š., Toman, J., 2015: Velké porfyroblasty almandinu ze Senorad, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 2, 17–28 (with English summary)
  Large almandine porphyroblasts from Senorady, western Moravia Large garnet crystals (porphyroblasts) occur in migmatized biotite paragneiss near Senorady (Moldanubian Zone, Western Moravia). In their chemical composition prevails almandine komponent (Alm68–72 Sps3–10
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ilmenit a baddeleyit z metagabra ze Špičáku u Deštné v Orlických horách, Česká republika (2015/1)
  Mokrá, I., Losertová, L., Buriánek, D., Štelcl, J., 2015: Ilmenit a baddeleyit z metagabra ze Špičáku u Deštné v Orlických horách, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 31–42 (with English summary)
  Ilmenite and baddeleyite in metagabbro from Špičák near Deštné in Orlické hory, Czech Republic Two types of metagabbro from Špičák near Deštné in Orlické hory were studied. The metagabbro formed in the upper crust – based on the amphibole barometer and thermometer the pressure…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chrómem bohaté spinely ze svrchnokarbonských balinských slepenců jižní části boskovické brázdy (2018/2)
  Hršelová, P., Houzar, S., Buriánek, D., 2018: Chrómem bohaté spinely ze svrchnokarbonských balinských slepenců jižní části boskovické brázdy. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 39–51 (with English summary)
  Chromium rich spinels of Upper Carboniferous Balinka conglomerates from south part of Boskovice Graben Balinka conglomerates formed the basal Upper Carboniferous sedimentation of Boskovice Graben and locally contain light-green fine-grained aggregates of Cr-mica and clay minerals. During…
  Článek v PDF