• Článek:
    Hydrotermální stříbronosná Pb-Zn mineralizace v moldanubickém plutonu v okolí Dačic a Slavonic (2018/2)
    Hrazdil, V., Houzar, S., Víšková, E., 2018: Hydrotermální stříbronosná Pb-Zn mineralizace v moldanubickém plutonu v okolí Dačic a Slavonic. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 17–37 (with English summary)
    Hydrothermal silver-bearing Pb-Zn mineralization in Moldanubian Pluton near Dačice and Slavonice Small deposits of silver-bearing base-metal ores have been mined in the past along the eastern margin of Central Moldanubian Pluton, especially in the 16th century. However, their production…
    Článek v PDF