• Článek:
  Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu) (1998/1–2)
  Seitl, L., 1998: Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 123-145 (with German summary)
  Palaeontological excavations in the Sloup caves (northern part of the Moravian Karst) The Sloup caves (northern part of the Moravian Karst) have been known since the 17th century owing to an extraordinary quantity of fossil bones. Palaeontological excavations were started there in the 1850s…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vývoj severní části Moravského krasu v období kenozoika: jeskynní sedimenty a krasová morfologie (2001/1–2)
  Kadlec, J., Hercman, H., Beneš, V., Šroubek, P., Diehl, J. F., Granger, D., 2001: Cenozoic history of the Moravian Karst Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 86, 1-2, 111-160 (with Czech summary)
  Cenozoic history of the Moravian Karst Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology Cave systems of the Moravian Karst were formed by subsurface streams in dependence on the morphology of karst valleys representing a local base level before the Lower Badenian marine transgression.…
  Článek v PDF