• Článek:
    Devonské a spodnokarbonské vápence v nejjižnější části Moravského krasu (1999/1–2)
    Synek, J., 1999: Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 89-96 (with Czech summary)
    Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst Two limestone outcrops in the southernmost part of Maravian Karst area in the surroundings of Bedřichovice have been studied from the viewpoint of biostratigraphy, sedimentology, structural geology…
    Článek v PDF